Att äga djur innebär alltid ett stort ansvar, oavsett vilka slags djur det handlar om. Även fiskar kräver en hel del skötsel, men mer än att bara sköta själva fiskarna måste du se till att sköta om miljön de bor i. Att sköta ett akvarium är ett väldigt viktigt jobb för att dina fiskar ska överleva och må bra.

Kontrollera pump och filter

Pumpen och filtret är det som håller god miljö i akvariet och det är viktigt att detta fungerar som det ska. Det finns flera olika versioner och du måste vara noga med att läsa om hur du rengör filtret i manualen som följer med. Medan pumpar i regel håller länge kan en ny pump till ditt akvarium behövas om du märker att den börjar pumpa dåligt eller liknande.

Byt vatten en gång i veckan

Att byta ut vattnet bidrar till en bättre miljö för fiskarna men det är också något som de kan vara känslig för. Av denna anledning bör du byta ut endast omkring en fjärdedel av vattnet varje vecka. Mer än så kan påverka dina fiskar negativt då förändringen blir för stor på en och samma gång.

Motverka uppbyggnad av alger

Alger är något du aldrig vill se börja växa i ditt akvarium. Det finns flera faktorer som kan bidra till denna tillväxt som:

  • övermatning av fiskarna
  • dålig skötsel av vattenmiljön
  • låta belysningen vara på mer än 8-12 timmar om dagen

Att koppla belysningen till en timer kan vara väldigt praktiskt av denna anledning. Speciellt om du är borta en eller ett par dagar.